Lappeenrannan asuntopalvelu luopuu vakuusmaksusta, lue lisää

Asukastoiminta

Asukastoiminnan tavoitteena yhteisen asumisviihtyvyyden parantaminen.

Pieniä tekoja ja yhteisöllisyyttä

Asukastoiminta perustuu vuokrataloissa noudatettavaan lakiin yhteishallinnosta, joka antaa asukkaille mahdollisuuden saada tietoa talon asioista ja vaikuttaa asumiseensa.

Asukastoiminnan tavoitteena on asumisviihtyvyyden edistäminen ja yhteisöllisyyden rakentaminen, jotta kaikilla asukkailla olisi hyvä asua ja elää. Asukastoiminta antaa asukkaalle mahdollisuuden vaikuttaa oman kotinsa asioihin.

Asukastoiminta on monimuotoista tekemistä kaikkien talon asukkaiden asumisviihtyvyyden sekä asuinympäristön hyväksi. Asukastoiminta on vapaaehtoista, mutta hyvin tehtynä tuo etuja ja iloa kaikille asukkaille.

Yhteisvoimin yhteistä hyvää   

Asukastoiminta tarjoaa asukkaille tärkeän vaikuttamiskanavan ja lisää asumisen yhteisöllisyyden kokemuksia. Asukastoiminnasta vastaa talon asukastoimikunta tai yhteyshenkilö.

Mitä asukastoimikunnassa tapahtuu ja millaisia vaikuttamisen väyliä se asukkaille tarjoaa?

Asukastoiminta tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden kokoontua yhteen, keskustella yhteisistä asioista ja toteuttaa yhdessä hankkeita, jotka parantavat asumisen laatua.

Ella Kettunen | Asukastoimikunnan puheenjohtaja

Asukastoiminnan etuja

 • Tarjoaa vaikutuskanavan asukkaille.
 • Aktivoi asukkaita ajamaan etujaan omasta näkökulmasta.
 • Lisää yhteisöllisyyttä, asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta.
 • Lisää asukkaiden arvostusta lähiympäristöä kohtaan.
 • Motivoi asukkaita kiinteistön hoitamiseen antamalla kehittämisehdotuksia ja toteuttamalla itse hankkeita, jotka parantavat kiinteistön tasoa.
 • Ennaltaehkäisee mahdollisia ilkivalta- tai järjestyshäiriötapauksia.

Vaikutusmahdollisuudet

 • Asukastoimikunta edustaa tasapuolisesti talon asukkaita, käsittelee ja vie eteenpäin talon asukkaiden esityksiä ja kysymyksiä.
 • Asukastoimikunta voi valmistella, neuvotella ja antaa lausuntoja esimerkiksi talousarvioesityksistä, korjauksista ja talon huollosta.
 • Asukastoimikunta voi ottaa kantaa järjestyssääntöihin, autopaikkojen ja yhteisten tilojen käyttöön, vuokraamisperusteisiin sekä talkoisiin.

Asukastoiminnan opas

Lue ohjeet asukastoiminnan käynnistämiselle ja toiminnan järjestämiselle.

 • Asukastoiminta alkaa asukaskokouksesta, johon on tervetulleita kaikki talon asukkaat. Kokouksen voi kutsua koolle jo olemassa oleva asukastoimikunta tai talon yhteyshenkilö, kuka tahansa talon asukas, jos asukastoimikuntaa tai talon yhteyshenkilöä ei vielä ole, tai tarvittaessa Asuntopalvelun asukasyhteyshenkilö.
 • Kokouskutsu laitetaan ilmoitustaululle ja jaetaan jokaiseen huoneistoon vähintään kaksi viikkoa ennen asukaskokousta.
 • Valitaan asukastoiminnan muoto: asukastoimikunta / talon yhteyshenkilö.
 • Valitaan asukastoimikuntaan puheenjohtaja, sihteeri ja muut jäsenet, tai pelkkä talon yhteyshenkilö. Jäsenenä voi toimia kaikki yli 18-vuotiaat asukkaat.
 • Päätetään toimiajasta (1-2-vuotta)
 • Järjestää asukaskokouksia vähintään kerran vuodessa.
 • Suunnittelee ja järjestää asukastoiminaa talossa, esimerkiksi:
  • pihatalkoot
  • yhteiset juhlat esim. pikkujoulut, vappu, juhannus
  • pienimuotoiset retket
  • harrastus- ja kerhotoimintaa
  • muuta yleiseen viihtyvyyteen liittyviä asioita
 • Tiedottaa asukkaita tulevista kokouksista / yhteisistä tapahtumista.
 • Esittää talon yhteiset asiat ja kehitysideat eteenpäin Asuntopalvelun asukasyhteyshenkilölle
 • Päättää asukastoimintarahan käytöstä (S-maksukorttisaldo).
 • Raportoi vuosittain joulukuuhun mennessä kuluvana vuonna pidetyt asukaskokoukset ja asukastapahtumat. Vuosiraportin täyttäminen määräaikaan mennessä on edellytyksenä seuraavan vuoden asukastoimintarahan myöntämiselle. Vuosiraportin kautta Lappeenrannan Asuntopalvelu saa myös ajantasaisen tiedon toimikunnan jäsenistöstä (nimet ja roolit).
 • Kutsuu vuosittain koolle alueelliset asukaskokoukset, jotka on tarkoitettu kyseisten alueiden kaikille asukkaille. Lisäksi kerran vuodessa asukaskokous, johon kutsutaan kaikki asukkaat.
 • Osallistuu tarvittaessa talojen omiin asukaskokouksiin.
 • Toimii asukastoimikuntien yhteyshenkilönä ja viestinvälittäjänä eteenpäin.
 • Järjestää asukastoimikuntien jäsenille yhteisen tapaamisen noin kerran vuodessa.
 • Tukee asukastoimikuntia heidän tarpeidensa mukaisesti.
 • Tarjoaa määrärahan asukastoimintaan
 • Lappeenrannan Asuntopalvelu myöntää vuosittain talokohtaisen asukastoimintarahan sellaisille taloille, joilla on aktiivinen asukastoimikunta. (Järjestää vuosittain vähintään yhden asukaskokouksen sekä 1-2 asukastapahtumaa.)
 • Asukastoimintaraha on 300 € / vuosi taloille, joilla on asukastoimikunta, ja 100 € / vuosi, joilla on nimetty talon yhteyshenkilö.
 • Asukastoimintaraha ladataan S-maksukortille vuosittain tammikuussa.
 • Asukastoimikunta tai talon yhteyshenkilö voi asukastoimintarahalla hankkia harkintansa mukaan tapahtuma- ja kokoustarjoiluja ja -tarvikkeita sekä sisustaa ja varustella talossa olevaa kerhotilaa. (HUOM! Kaikissa taloissa ei ole kerhotiloja)
 • Asukastoimintarahaa ei ole tarkoitettu palkkioksi tai kulukorvaukseksi asukastoimikunnan jäsenille.
 • Asukastoimintarahalla EI missään tilanteessa saa hankkia lahjakortteja, alkoholi- tai tupakkatuotteita eikä asioida ravintoloissa, hotelleissa tms.
 • S-maksukortti on maksuton ja käy maksuvälineenä vain S-ryhmän toimipisteissä. Asukastoimintarahalla ei siis voi tehdä hankintoja muilta toimijoilta.

Lisätietoa S-maksukortista

 • S-maksukortti on talon asukastoimikunnan tai talon yhteyshenkilön nimissä, mutta asukastoimikunnan tulee valita keskuudestaan vastuuhenkilö, joka huolehtii kortista ja sen pin-koodista. Lisäksi on hyvä valita kortinhaltijalle varahenkilö, jolla on tarvittaessa myös valmius kortin käyttöön.
 • Jos kortinhaltija vaihtuu, asukastoimikunnan tulee viipymättä ilmoittaa Lappeenrannan Asuntopalvelulle uuden vastuuhenkilön yhteystiedot sähköpostilla aspainfo@aspakoti.fi
 • Jos asukastoimikunta lakkautetaan tai muusta syystä kortille ei ole enää tarvetta, on S-maksukortti ja siihen liittyvä pin-koodi palautettava Lappeenrannan Asuntopalvelulle välittömästi.
 • S-maksukortilla maksettaessa käytetään aina korttikohtaista, nelinumeroista pin-koodia, samoin kuin millä tahansa pankki- tai luottokortilla maksettaessa.
 • S-maksukortin käyttöön liittyy aina S-Business -mobiilisovellus, joka ladataan omaan puhelimeen. Mobiilisovelluksessa on nähtävissä maksukortin käytettävissä oleva saldo, ostoshistoria ja kortin pin-koodi.
 • Asukastoimikunnasta vähintään yhdellä, mutta enintään kahdella henkilöllä tulee olla sovellus käytössä.

Selitteen kirjaaminen ostotapahtuman jälkeen

 • Ostotapahtuman jälkeen on välittömästi kirjattava mobiilisovelluksen kautta selite, josta ilmenee ostoksen tarkoitus:
 • Tapahtumatarjoilut: Tapahtumapäivämäärä, tapahtuman nimi ja arvioitu osallistujamäärä, esim. “pp.kk.vvvv pikkujoulut 20 henkilölle”.
 • Muut hankinnat: Esim. “tarvikehankinta kerhohuoneeseen”.
 • Mikäli selitettä ei tehdä ostostapahtuman yhteydessä, tai ilmenee asukastoimintarahan väärinkäytöksiä, kortti lukitaan Lappeenrannan Asuntopalvelun toimesta.

Tarjoamme asukkaillemme mahdollisuuden istuttaa kesäkukkia talojen pihapiiriin. Asukkaat vastaavat itse kukkien istutuksesta sekä niiden hoidosta.

Jos asukkaat haluavat noutaa kesäkukkia yhteisten piha-alueiden piristykseksi, asukastoimikuntien tai talojen yhteyshenkilöiden tulee ilmoittaa siitä 14.6.2024 mennessä sähköpostilla sonja.lakka@aspakoti.fi tai soittamalla numeroon 020 496 3238

Kesäkukkien ostolaput voi noutaa toimistolta toimiston aukioloaikojen mukaisesti, tai vaihtoehtoisesti ne postitetaan yhteyshenkilöiden kotiosoitteisiin. Yhteydenotoissa ilmoitattehan, mistä kohteesta on kyse, mihin osoitteeseen ostolappu postitetaan, sekä noudatteko kukat Tirilän puutarhasta vai K-Rauta Lappeenrannasta.

Kesäkukkaraha on maksimissaan 150 € / talo, joka sisältää kukat, mullat ja lannoitteet. Tarvittavat kukkaruukkujen hankinnat hoidetaan talon isännöitsijän toimesta.

Huomioittehan, että kesäkukkia voi noutaa vain

 • yhden kerran / talo
 • ostolappua vastaan joko Tirilän puutarhasta tai K-Rauta Lappeenrannasta.

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija Sonja Lakka, p. 496 3238, sonja.lakka@aspakoti.fi

Neljä vinkkiä yhteisöllisyyden luomiseen

 1. Yhteinen tekeminen – Talon yhteiset tapahtumat ovat luonnollinen ympäristö tutustua naapureihin.
 2. Naapureiden auttaminen – Avun tarjoaminen naapureille esim. pienissä askareissa tuo hyvän mielen niin auttajalle kuin autettavallekin. Myös tavaroiden lainaaminen naapureiden kesken säästää sekä rahaa, tilaa että ympäristöä.
 3. Naapureiden huomioiminen – Pienillä teoilla ja sanoilla luot positiivista henkeä ympärillesi. Ystävällisyys, kohteliaisuus sekä erilaisuuden ymmärtäminen kantavat pitkälle.
 4. Talon asukkaille oma WhatsApp-ryhmä – Arkisten asioiden jakaminen lähentää ihmisiä ja sosiaalinen media, kuten vaikkapa WhatsApp, tekee siitä helppoa. Avoin keskustelu ja tiedottaminen talon tulevista tapahtumista ja hankkeista lisäävät luottamusta ja vähentävät kiistoja.

Vaikutusmahdollisuudet

Koomikko Matti Patronen opastaa Lappeenrannan Asuntopalvelun humoristisilla opastevideoilla, kuinka toimia asumisen eri tilanteissa.

Ymmärsiköhän Matti asukastoiminnan nyt aivan oikein?

#MieEnIkinäMuutaPois

Tulevat asukastapahtumat

Järjestämme asukkaillemme erilaisia tapahtumia useamman kerran vuodessa. Pyrimme tarjoamaan mukavaa tekemistä kaiken ikäisille asukkaillemme.

Tapahtumiin ovat tervetulleita kaikki Lappeenrannan Asuntopalvelun asukkaat. Katso lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan.

Tarjoamme asukkaillemme retken Ruokolahden Kummakivelle lauantaina 18.5.2024. Retkelle mahtuu mukaan 90 ensimmäiseksi ilmoittautunutta Lappeenrannan Asuntopalvelun asukasta.

Aikataulu:

klo 10.00 lähtö busseilla Lappeenrannan keskustan Peltolan koulun tilausajopysäkiltä – Lauritsalan Karjalantien pysäkki – Joutsenon Keskuskadun pysäkki – Ruokolahti
klo 11.30 perillä Ruokolahdella
klo 13.30 Kotimatka alkaa


Sitovat ilmoittautumiset maanantaina 29.4.2024 klo 9.00 alkaen ja sunnuntaihin 5.5.2024 mennessä oheisella lomakkeella.

Huomioithan, että retkelle on hyvä varustautua säänmukaisella vaatetuksella sekä eväillä. Lisätietoa retkestä voit kysyä Paula Nikku 020 496 3209 sähköpostitse: tapahtumat@aspakoti.fi

Tarjoamme asukkaillemme Saimaan risteilyn M/S Camillalla torstaina 27.6.2024 klo 15 – 17.

Risteilylle mahtuu mukaan 200 ensimmäiseksi ilmoittautunutta Lappeenrannan Asuntopalvelun asukasta. Sitovat ilmoittautumiset maanantaina 10.6.2024 klo 9.00 alkaen ja sunnuntaihin 16.6.2024 mennessä. Ilmoittautumislinkki julkaistaan myöhemmin.

Aikataulu:

klo 15 lähtö Lpr Satamasta
klo 17 paluu Lpr Satamaan

Risteilyllä on luvassa kahvitarjoilu sekä tunnelmaa luomassa mies ja kitara. Lisätietoa tapahtumasta voit kysyä sähköpostitse: tapahtumat@aspakoti.fi 

Tarkemmat tapahtumatiedot julkaistaan myöhemmin.

Neljä työntekijää istumassa ja juttelemassa kahvitauolla yhdessä.

Ota yhteyttä

Asukastoimintaan liittyen apunasi on

Sonja Lakka

markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija

020 496 3238 sonja.lakka@aspakoti.fi