Lappeenrannan asuntopalvelu luopuu vakuusmaksusta, lue lisää

22.02.2024 | Asukastarina

Asukastoimikunta – yhteisvoimin yhteistä hyvää   

Asukastoiminta tarjoaa asukkaille tärkeän vaikuttamiskanavan ja lisää asumisen yhteisöllisyyden kokemuksia. Asukastoiminnasta vastaa talon asukastoimikunta tai yhteyshenkilö, joita Lappeenrannan Asuntopalvelun taloista löytyy lähes 50. Sukelsimme syvemmälle asukastoimikunnan ytimeen ja selvitimme, mitä asukastoimikunnassa tapahtuu ja millaisia vaikuttamisen väyliä se asukkaille tarjoaa.  

Ella Kettunen ja Elina Umal ovat naapureita, jotka jakavat innostuksen yhteisölliseen tekemiseen ja halun parantaa oman kotitalonsa asumisviihtyvyyttä. Kettunen toimii Orkoniitynkatu 11 asukastoimikunnan puheenjohtajana ja Umal on yksi sen aktiivisista jäsenistä. Vaikka talon asukastoimikuntaan kuuluu vaadittava minimimäärä henkilöitä, eli kolme asukasta, sen toimintaa leimaa tiivis yhteistyö ja omistautuneisuus yhteisille asioille.   

– Meidän pieni asukastoimikuntamme on perustettu noin 1,5 vuotta sitten, kun talomme mittava LVI-remontti valmistui. Se oli sellainen uusi alku koko talolle ja halusimme olla mukana rakentamassa yhteisöllistä tulevaisuutta, Kettunen kertoo.  

Tämä on molemmille ensimmäinen kerta asukastoiminnassa, vaikka Kettunen on ollut asukkaana lähes 10 vuotta ja Umal jopa 15 vuotta. Asukastoimikunta on tuonut molemmille mielekästä yhdessä tekemistä sekä mahdollisuuden vaikuttaa ja parantaa oman kotitalonsa asumisviihtyvyyttä. 

– Meitä molempia kiinnostaa talon asiat, ja asukastoiminta tarjoaa toimivan ja virallisen kanavan vaikuttaa. Se tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden kokoontua yhteen, keskustella yhteisistä asioista ja toteuttaa yhdessä hankkeita, jotka parantavat asumisen laatua, Umal sanoo.  

Pienelläkin porukalla on saatu aikaa monipuolista toimintaa. Toimikunta on järjestänyt kevättalkoita, pikkujouluja lapsille ja jopa lasten leluvaalit, jotka saivat todella innostuneen vastaanoton. Kirpputorilta haettiin yhdeksän pehmolelua, joille keksittiin erilaiset vaalisloganit. Kaikilla alle 18-vuotialla asukkailla oli mahdollisuus äänestää omaa suosikkiaan viikon ajan.  

– Suoraan ensimmäisellä kierroksella läpi meni Pingviini, jonka slogan oli: ”Tärkeintä on halaukset ja jäätelö”. Nyt se sitten on seuraavat neljä vuotta lelujen presidenttinä talon kerhohuoneessa, kertoo vaalit ideoinut ja organisoinut Kettunen.  

Asukastoimikunta antaa merkittävän mahdollisuuden vaikuttaa yhteisiin asioihin. Virallisia asukaskokouksia tulee järjestää vähintään kerran vuodessa ja kokoukseen kutsutaan kaikki asukkaat.  

– Kokouksissa voimme ideoida ja päättää asioista yhdessä. Yksi asukastoimikunnan tärkeimmistä tehtävistä on tuoda asukkaat yhteen, jakaa vastuuta viihtymisestä ja viedä yhdessä viestiä Asuntopalvelulle asukkaiden toiveista ja tarpeista, Kettunen tarkentaa.  

Orkoniitynkatu 11 asukastoimikunnalla on käytössä jopa kaksi eri kokoista kerhotilaa, joiden viihtyvyydestä asukkaat itse vastaavat. Toimikunnan toiveena olisi tulevaisuudessa saada toisen tilan seinälle näyttävä ja ilmettä antava muraali. 

Asukastoiminta on täysin vapaaehtoista. Molemmat haastateltavat rohkaisevat innokkaita lähtemään mukaan toimintaan. Yhdessä tehden asumisesta voidaan tehdä kaikille vieläkin parempaa. Yhteisöllisyys ja aktiivinen osallistuminen tuovat iloa ja elämänlaatua niin itselle kuin naapureillekin.  

Pienetkin teot voivat luoda suurta yhteisöllisyyttä.

Ella Kettunen

Lappeenrannan Asuntopalvelu tukee kaikkien asukastoimikuntien toimintaa samansuuruisella vuosibudjetilla ja tarjoaa rahallista tukea kesäkukkien istuttamiseen. Asukastoimikunnassa päätetään yhdessä asukkaiden kanssa varojen käytöstä.  

Asukastoiminnan taustalla vaikuttaa vuokrataloissa noudatettava laki yhteishallinnosta, joka antaa asukkaille mahdollisuuden saada tietoa talon asioista ja vaikuttaa asumiseensa. Talon asukaskokouksessa voidaan valita asukastoimikunta tai yhteyshenkilö hoitamaan yhteisiä asioita. Kokous voi myös valmistella, neuvotella ja antaa lausuntoja esimerkiksi talousarvioesityksistä, korjauksista ja talon huollosta.