Lappeenrannan Asuntopalvelu luopuu vakuusmaksusta, lue lisää

Vuokrasopimus

Tutustu vuokrasopimuksen sisältöön ja vuokramaksuun.

Tervetuloa uuteen kotiin

Me Asuntopalvelulla pidämme huolen, että sinulla on koti missä asua. Sinun tehtävä on hoitaa vuokranmaksu ja nauttia elämästä uudessa kodissasi – toki yhteisten asukassääntöjen mukaisesti.

Vuokran maksaminen

Vuokrasopimuksen mukaan vuokran eräpäivä on kunkin kuukauden 2. päivä. Kun maksat vuokrasaatavamme eräpäivään mennessä, vältyt turhilta huomautuskirjeiltä ja -kuluilta. Käytä maksaessa aina tilisiirrossa näkyvää viitenumerotietoa, näin suoritukset kohdistuvat oikeille laskuille.

Vuokran voi maksaa perinteisen paperilaskun lisäksi myös e-laskuna tai antaa sen pankin hoidettavaksi suoramaksuna.

Kelan sivuilla olevilla laskureilla voit tarkistaa, onko sinulla oikeutta asumistukeen: www.kela.fi/laskurit. Kelan asumistuet voi ohjata maksettavaksi suoraan Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n tilille. Tällöin asumistuen osuus vähennetään itse vuokrasta.

Huom. Jos olet suoramaksuasiakas, saat asumistukea ja asumistukesi määrä muuttuu, lähetäthän tiedon muutoksista aina osoitteeseen: aspa.vuokrat@aspakoti.fi

Vakuusmaksu

1.5.2024 alkaen uusissa vuokrasuhteissa vakuus on 0 euroa, jos vuokralaisella ei ole maksuhäiriömerkintöjä. Maksuhäiriömerkintätilanteissa vakuus asetetaan 500 euron suuruiseksi tai Kelan maksusitoumus 2-3 kuukauden kuukausivuokran suuruiseksi tapauskohtaisesti.

Vakuudeksi kelpaa rahavakuuden lisäksi myös Kelan myöntämä maksusitoumus. Asiakas voi pyytää Kelaa toimittamaan vuokravakuussitoumuksen Asuntopalvelulle suoraan sähköisesti. Kun asiakas hakee vuokravakuutta ja antaa Kelalle suostumuksensa vakuuden toimittamiseen sähköisesti, Kela pystyy lähettämään vuokravakuussitoumuksen sähköisesti suoraan Asuntopalvelun asiakastietojärjestelmään. Tämä nopeuttaa asiointia, ja pääsemme heti sitoumuksen tullessa ottamaan asiakkaaseen yhteyttä ja sopimaan vuokrasopimuksen teosta.

Mikäli vuokralainen on maksanut vakuuden, hän voi hakea vakuuden palautusta yhden nuhteettoman asumisvuoden jälkeen ja mikäli maksut ovat ajan tasalla. Esimerkiksi asukas, jonka vuokrasuhde on alkanut 1.5.2023 ja ehdot täyttyvät, hän voi hakea palautusta heti 1.5.2024 alkaen. Toisaalta taas asukas, jonka vuokrasuhde on alkanut 1.1.2024, voi hän hakea palautusta aikaisintaan 1.1.2025.

Jos maksettua vakuutta ei ole vuokrasuhteen aikana palautettu, niin vakuus palautetaan vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun vuokralainen on täyttänyt velvoitteensa ja luovuttanut asunnon siivottuna avaimineen. Jos asukas ei ole hoitanut sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, käytetään vakuutta aiheutuneiden kulujen kattamiseen.

Vakuuden palautusta voi hakea 1.5.2024 alkaen:

Vakuusmaksu palautetaan viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun palautushakemus on tehty.

Avainten luovutus

Vuokrasopimuksen allekirjoitettua sovimme yhdessä, mikä on sinulle paras tapa noutaa uuden kotisi avaimet.

Avaimet voidaan luovuttaa sinulle ma-pe klo 8-16 Certego Oy:n toimistolla Myllymäenkatu 25.

Voit myös noutaa avaimet Lappeenrannan Asuntopalvelun toimiston tuulikaapissa sijaitsevasta avainautomaatista. Toimiston osoite on Valtakatu 44 ja avainautomaatti on avoinna joka päivä klo 6-21.

Mikäli haluat noutaa avaimet avainautomaatista, saat tekstiviestillä koodin, jolla ulko-ovi ja avainluukku avautuvat.

Vuokrasopimuksen ehdot

 1. Huoneisto luovutetaan siinä kunnossa kuin se suoritetussa tarkastuksessa on todettu nyt olevan. Vuokralainen ei ole oikeutettu vaatimaan alempaa vuokraa tai vahingonkorvausta, mikäli myöhemmin huoneistossa tai sen laitteissa mahdollisesti ilmenevät puutteellisuudet, viat tai haitat aiheuttavat vuokralaiselle vahinkoa.
 2. Vuokralaisen on ilmoitettava välittömästi vuokra-ajan alkaessa vuokranantajalle huoneistossa esiintyvissä vioista ja puutteellisuuksista, jotka ovat syntyneet huoneistoa rakennettaessa tai ovat edellisen vuokralaisen aiheuttamia.
 3. Mikäli asunnossa lähtötarkastuksessa tai muulloin havaitaan tulotarkastuksessa havaitsemattomia vikoja tai puutteita, eikä niiden voida todeta johtuvan normaalista kulumisesta, on vuokralainen niistä korvausvelvollinen.
 4. Järjestykseen nähden ovat voimassa kaupungin ja taloyhtiön ilmoittamat määräykset.
 5. Vuokralainen ei ole oikeutettu luvatta suorittamaan muutostöitä huoneistossa eikä kiinnittämään kilpiä tai mainoksia talon seiniin ilman vuokranantajan lupaa.
 6. Vuokranantajasta riippumattomista syistä lämmön, sähkön tai veden jakelussa aiheutuneet mahdolliset häiriöt tai se, ettei edellinen vuokralainen muuta määräaikana pois huoneistosta, eivät oikeuta vuokralaista saamaan vahingonkorvausta.
 7. Huoneiston kunnon tai hoidon valvomista varten vuokralaisen on viivytyksettä sopivana aikana päästettävä vuokranantaja huoneistoon.
 8. Vuokralainen ei ilman vuokranantajan lupaa saa luovuttaa vuokraoikeuttaan tilapäisestikään toiselle henkilölle. Kaikki huoneistossa oleskelevat on ilmoitettava talokirjaan.
 9. Vuokralainen sitoutuu huolellisesti hoitamaan asuntonsa ja pois muuttaessaan jättämään sen siistin kuntoon. Vuokranantajalla on tarvittaessa oikeus siivouttaa tai muutoin kunnostuttaa asunto vuokralaisen laskuun.
 10. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kalenterikuukausi. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja se lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu.
 11. Vuokrasopimuksen päättymispäivä on se päivä, jona vuokrasuhde päättyy sopimuksen irtisanomisen tai purkamisen johdosta. Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivää lähinnä seuraava arkipäivä.
 12. Huoneenvuokralain mukaan vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus:

  a) jos vuokralainen laiminlyö suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa
  b) jos vuokraoikeus siirretään taikka huoneiston tai sen osan hallinta muutoin luovutetaan toiselle vastoin huoneenvuokralain säännöksiä
  c) jos huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty
  d) jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää
  e) jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti tai
  f) jos vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.
 13. Vuokralaisen on syytä ottaa kotivakuutus, koska kiinteistön vakuutus ei korvaa asukkaan omaisuudelle tapahtuneita palo- ja muita vahinkoja.

Asuntopalvelun asukkaille

Tutustu asukkaiden etuihin ja vastuisiin. Lue asukaslehden uutiset tai nappaa parhaat kierrätysvinkit. Lähde mukaan asukastoimintaan tai osallistu kaikille asukkaille yhteisiin tapahtumiin.

Hymyilevä nainen istumassa tietokone sylissään ja kuulokkeet korvissa.