Lappeenrannan asuntopalvelu luopuu vakuusmaksusta, lue lisää

ARA- ja vapaarahoitteiset asunnot

Lappeenrannan Asuntopalvelu tarjoaa joustavaa ja vaivatonta vuokra-asumista eri elämäntilanteisiin.

Kuka voi hakea ARA-asuntoa?

Asuntomme ovat enimmäkseen ARA-vuokra-asuntoja, jotka ovat valtion korkotuella rakennettuja asuntoja. ARA-asunnot on tarkoitettu niitä eniten tarvitseville eli pienituloisille ja vähävaraisille hakijoille.

ARA-asunnoissa asukasvalinnat perustuvat sosiaalisen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisen tarpeen mukaisesti. Näitä arvioidaan hakijan asunnontarpeen, tulojen ja varallisuuden perusteella.

Laajasta asuntovalikoimastamme löydät myös vapaarahoitteisia asuntoja, joiden hakijoille ei aseteta ehtoja tai varallisuusrajoja. Kaikki voivat hakea vapaarahoitteisiin asuntoihin.

Varallisuusrajat

Valtion korkotuella rakennetuissa kiinteistöissä on käytössä varallisuusrajat.

Lappeenrannassa ARA-vuokra-asuntojen asukasvalinnassa käytettävät varallisuuden enimmäisrajat ovat:

  • yhden hakijan ruokakunnalle 28 000 euroa
  • kahden hakijan ruokakunnalle 49 000 euroa
  • kolmen tai useamman hakijan ruokakunnalle 60 000 euroa.

Mahdollinen varallisuuden määrä tulee ilmoittaa asuntohakemuksessa. Hakemukseen kannattaa aina laittaa alustava arvio varallisuuden määrästä, vaikka tarkka summa ei olisikaan tiedossa.

Varallisuudeksi lasketaan esimerkiksi kiinteistö, osakkeet ja rahastot. Varallisuuden käyvästä arvosta vähennetään yhteenlaskettujen velkojen määrä opintolainat mukaan lukien.

Vuokra-asuminen on joustavaa ja vaivatonta. Elämäntilanteiden muuttuessa voit vaihtaa asuntoa helposti ja nopeasti.

Annika Bincl | asuntosihteeri