Lappeenrannan Asuntopalvelu luopuu vakuusmaksusta, lue lisää

22.02.2024 | Työntekijätarina

Tekninen isännöitsijä vastaa asuntojen kunnossapidosta 

Lappeenrannan Asuntopalvelun ripeä ja toimiva huolto saa asukkailta paljon kiitosta. Positiivisen palautteen taustalla vaikuttaa teknisten isännöitsijöiden tiimi, joka huolehtii kiinteistöjen kunnossapidosta yhdessä kumppaniverkoston kanssa. Lasse Kaivola työskentelee teknisenä isännöitsijänä ja kertoo nyt, millaisia hänen työpäivänsä ovat. 

Teknisenä isännöitsijänä kiinteistöjen ja asuntojen ylläpidon varmistaminen kuuluu vastuualueeseeni. Varsinaiset huolto- ja kunnossapitotoimet meillä suorittaa kiinteistöhuolto tai muu urakoitsija, jonka kanssa meillä on yhteistyösopimus. Minun tehtävänä on toimia tilaajana ja koordinoida tarvittavia toimenpiteitä, tiivistää Lasse monipuolista toimenkuvaansa. 

Lasse työskentelee tiimissä yhdessä isännöintipäällikön, kuuden muun teknisen isännöitsijän sekä kiinteistösihteerin kanssa. Tiivistä yhteistyötä tehdään koko Asuntopalvelun henkilökunnan kanssa päivittäin. Työpäivät sijoittuvat arkipäiviin ja pääsääntöisesti normaaleihin toimistoaikoihin. Työ muodostuu toimistotöistä sekä työtehtävistä oman vastuualueen asuntokohteissa.  

Lappeenrannan Asuntopalvelulla on noin 5000 asuntoa ympäri Lappeenrantaa ja sen lähialueilla. Teknisillä isännöitsijöillä on kaikilla omat jaetut vastuualeensa ja Lassen vastuulle kuluu muun muassa Linnoituksen alue, jonka rakennukset ovat kaikki suojelukohteita.  

Kokemus korjausrakentamisesta ja vahinkokartoituksesta on usein hyödyksi etenkin näiden vanhojen rakennusten kohdalla. Vanhoja rakenteita ja vanhaa pitäisi säilyttää enemmänkin, Lasse pohtii.  

Asuntopalvelun asuintaloilla on kaikilla omat nimetyt kiinteistöhuollon huoltomiehet, jotka auttavat asiakkaita pienissä korjaus- ja huoltotöissä, kuten vuotavan hanan korjauksessa. Kiinteistöhuolto huolehtii myös ulkoalueiden kunnossapidosta. 

Teknisen isännöitsijän työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi kiinteistöissä tehtävien korjaus- tai remontointitarpeiden selvitys, hallinta ja koordinointi. Tarvittaessa hoidamme esimerkiksi sähköurakoitsijan tekemään korjaustyöt asuntoon tai kiinteistöön, Lasse kertoo.  

Tekninen isännöitsijä tekee paljon yksittäisiä huoneistotarkastuksia, mutta Lasse tekee näitä muita isännöitsijöitä vähemmän. Hänen työtehtäviin kuuluu yrityksen PTS-työt, eli pitkän tähtäimen suunnittelun työt, joita ovat esimerkiksi kiinteistöjen lukostomuutokset ja kattoremontit. 

Lassen työpöydälle voi tulla selvitykseen koko kiinteistöä koskeva viemäriongelma tai vesivahinkoasunto, mitkä molemmat vaativat asukkaille väistöasuntoa. Työlistalla voi hyvinkin olla myös kiinteistöjen lukitusmuutoksia, irtainvaraston muutos, vesikaton uusiminen tai vesikaton maalaustyön suunnittelu, kylpyhuoneen kunnostustyöt sekä asuntoremontit. 

Työpäivät ovat vaihtelevia ja ikinä ei voi tietää, mitä päivä tuo tullessaan. Voin melko itsenäisesti suunnitella kalenterini, mutta kyllä päivittäin tulee yllätyksiä. Monipuoliset työpäivät ovat tässä työssä parasta ja yllätykset ovat työn suola

Lasse Kaivola

Lassen mielestä Asuntopalvelu tarjoaa hyvät puitteet asumiselle. Asunnot ovat kunnossa ja mahdolliset viat korjataan nopeasti. Asumisen hintataso on edullinen. Tyytyväiset asukkaat ovat hyvä motivaattori työnteolle, ja kohteissa käydessään Lasse jää usein jutulle asukkaiden kanssa.  

– Asukkaiden kanssa tulee paljon jutusteltua. Siinä kyllä kuulee hyvin talon asioita ja saa tietää asioita, mitä ei muuten tulisi tietoon, Lasse kertoo.  

Monipuolinen koulutustausta tukee työssä onnistumista 

Lassen koulutus- ja työkokemus rakennusalalta ovat luoneet hyvän pohjan nykyisiin työtehtäviin. Hänellä on työkokemusta ja tekninen pohjakoulutus metalli- ja rakennusalalta sekä metsäteollisuudesta.  

Ammattikorkeakoulussa Lasse on opiskellut sähköpuolella sekä suorittanut töiden ohessa rakennusalan työnjohdon eli Rakennusmestari AMK -koulutuksen. Viimeisin kestävään kehitykseen painottuva insinööri (YAMK) koulutus on tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto. 

Lappeenrannan Asuntopalvelulle Lasse päätyi tavallaan töiden kautta. Hän työskenteli aiemmin kosteuskartoittajana ja asiakaskuntaan kuului muun muassa vakuutusyhtiöitä ja kaupunkeja. 

– Lappeenrannan Asuntopalvelu oli yksi asiakkaistamme ja yritys sekä sen työntekijät tulivat tutuiksi. Kun heille avautui teknisen isännöitsijän paikka, alkoi hieman kiinnostamaan, millaista olisi työskennellä tilaajan roolissa. Päätin hakea paikkaa ja juuri tuli 10 työvuotta yrityksessä täyteen, Lasse kertoo.  

Lappeenrannan Asuntopalvelulla työskentelee lähes 30 henkilöä. Lassen mielestä yritys tarjoaa hyvät työvälineet ja mahdollistaa töiden tekemisen joustavasti työntekijän tarpeita kuunnellen. 

Työyhteisöä Lasse kehuu asiantuntevaksi ja moniammatilliseksi:  

– Ei taida olla tilannetta, jota emme yhdessä tiiminä pystyisi selvittämään. Huumori on usein mukana tekemisessä, ja itse olen saanut työyhteisöltä valtavasti tukea. Meillä on työyhteisön yhteisiä tapahtumia useamman kerran vuodessa, ja ne ovat olleet hauskoja ja hyvin järjestettyjä tapahtumia.  

Työpäivien vastapainoksi Lasse tykkää liikkua aktiivisesti. Lappeenrannan ja sen ympäristön monipuolinen luonto ja vesistöt tarjoavat Lassen sanojen mukaan mielettömän upeat puitteet lenkkeilyyn ja liikkumiseen.