Lappeenrannan Asuntopalvelu luopuu vakuusmaksusta, lue lisää

22.11.2023 | Tiedote

Lappeenrannan Asuntopalvelulla maltilliset vuokrankorotukset vuodelle 2024

Kuluneen syksyn aikana puheenaiheeksi ovat nousseet asumisen kalleus ja vuokrahintojen nousu. Lappeenrannan Asuntopalvelu on pystynyt pitämään taloutensa tasapainossa, eikä syitä isoille vuokrankorotuksille ensi vuodelle ole.

Maailmantalouden muutokset ja vallitseva inflaatio ovat vaikuttaneet asumiskustannuksiin merkittävästi jo pidemmän ajan. Kiinteistöjen korjauksiin ja kunnossapitoon liittyvien materiaalien ja palvelujen kulut ovat nousseet huomattavasti viimeisen parin vuoden aikana. Korkojen nousu on ollut historiallisen nopeaa ja ennusteen mukaan vielä ainakin ensi vuoden aikana Asuntopalvelun korkomenot tulevat kasvamaan tämän vuoden tasosta. Näistä seikoista huolimatta Asuntopalvelulla ei ole painetta suurille korotuksille.

Asuntopalvelun vuoden 2024 vuokrankorotukset ovat keskimäärin 0,8 % (vaihteluväli 0 % – 5 %). Lappeenrannan Asuntopalvelun keskimääräiset neliövuokrat ovat siis jatkossakin huomattavasti huokeammat, noin 21 % edullisemmat kuin vapailla markkinoilla olevien asuntojen vuokrat.

Lappeenrannan Asuntopalvelun toimitusjohtaja Martti Mäkelä haluaa muistuttaa, että yhtiö toimii omakustannusperiaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen lisäksi kattamaan asuntojen ja niihin liittyvien asumista palvelevien tilojen rahoitusmenot ja hyvän kiinteistönpidon mukaiset hoitomenot. Asukkaat voivat siis myös itse olla vaikuttamassa omien vuokriensa suuruuteen.

– Haluankin tässä kohtaa sanoa kiitokset asukkaillemme, jotka ovat etenkin viimeisen vuoden aikana toimineet esimerkillisesti kulujen pienentämiseksi. Energiansäästökampanjaan osallistuttiin suurella joukolla, veden kulutukseen on kiinnitetty huomiota sekä jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen on panostettu, iloitsee Mäkelä.

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy kaupungin omistama vuokrataloyhtiö, jolla on noin 200 kohdetta ja 5000 vuokra-asuntoa eri puolilla Lappeenrantaa. Noin joka kymmenes lappeenrantalainen asuu Lappeenrannan Asuntopalvelun asunnossa.

Lisätiedot:
Martti Mäkelä
toimitusjohtaja
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy
p. 020 496 3201
martti.makela@aspakoti.fi