25.06.2024 | Tiedote

Jätteiden lajittelu ja kierrätys – ASKI-hanke päättyi

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy oli mukana Asukaslähtöiset kiertotalouden ratkaisut Etelä-Karjalassa – (ASKI)-hankkeessa, jossa tutkittiin kuivajätteen koostumusta ja kannustettiin asukkaita biojätteiden lajitteluun. Asuntopalvelun kohteista mukana olivat Lauritsalan alueelta Harjukatu 34-36, Väinämöisenkatu 64, Hovinkatu 3, Hovinkatu 6, Patruunankatu 1 ja Pienpällinkatu 6. Kampanja toteutettiin joulukuun 2023-huhtikuun 2024 aikana.

Kampanjassa jaettiin paperisia biopusseja ja lajitteluastioita, järjestettiin asukasilta, tehtiin haastatteluja sekä toteutettiin kuivajätteen koostumustutkimuksia. Suuri kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille ja lajitteluaan sen aikana miettineille ja siihen panostaneille.

Kohteiden kuivajätteet sisälsivät kampanjan lopussa keskimäärin 36 % varsinaista kuivajätettä, 36 % biojätettä ja 28 % muuta kierrätyskelpoista materiaalia. Tekemistä lajittelun saralla siis riittää vielä.

Erityisen tärkeää olisi saada biojäte pois kuivajätteestä, sillä kierrätettynä siitä valmistetaan paikallisesti biokaasua, kun taas polttoon menevien kuivajätteiden seassa yleensä kostea biojäte kastelee myös muut jätteet haitaten polttoprosessia. Pienenkin biojätemäärän kierrättäminen kannattaa, sillä jo kilosta biojätettä saa energiaa 1,4 km automatkalle. Laitetaan siis kaikki vihannesten kannat ja kahvinporot kiertoon.

Hankkeen projektipäällikkö Kaisu Isomäki / LAB-ammattikorkeakoulu

Kampanjan myötä opittiin, että muun muassa lajittelutiedon lisäämisellä ja lajittelumahdollisuuksien parantamisella voidaan saada aikaan positiivista muutosta ja edistää kiertotaloutta. Innostetaan jatkossakin toisiamme lajittelemaan paremman ympäristön puolesta!

Kampanja toteutettiin osana Euroopan unionin osarahoittamaa Asukaslähtöiset kiertotalouden ratkaisut Etelä-Karjalassa (ASKI) -hanketta, josta voit lukea lisää täältä: