Lappeenrannan asuntopalvelu luopuu vakuusmaksusta, lue lisää

26.04.2024 | Tiedote

Asumistyytyväisyys kasvaa edelleen Asuntopalvelulla

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n asukastyytyväisyyskyselyn mukaan vuokra-asukkaat viihtyvät entistä paremmin ja suosittelevat vuokranantajaa yhä useammin.

Asukastyytyväisyys on noussut useilla eri osa-alueilla tai pysynyt samalla tasolla viime vuoden kyselyn tuloksiin verrattuna. Erityisen paljon on kehittynyt asukkaiden suositteluhalukkuus vuokranantajaa kohtaan. Kyselyssä asukkaat antoivat palautetta tyytyväisyydestä moniin eri osa-alueisiin, kuten muun muassa palveluun ja toimintaan, asumiseen ja viihtyvyyteen, kiinteistönhoitoon sekä asukastoimintaan ja viestintään. 

-On ollut ilo huomata, että viime vuosien panostukset ja kehitystyö ovat tuottaneet tulosta, iloitsee toimitusjohtaja Martti Mäkelä.  Asumisviihtyvyys on parantunut 35:lla prosentilla asukkaista ja 56:lla prosentilla se on pysynyt ennallaan. Suosittelutodennäköisyys vuokranantajaa kohtaan on noussut merkittävästi tämän vuoden NPS-arvon ollessa 41, kun viime vuonna se oli 26, jatkaa Mäkelä.

Asukkaiden ääni kuuluviin

Asukaskokemuksen vahvuuksiksi nousivat asunnon sijainti, asuinneliöiden sopivuus, jätteiden lajittelumahdollisuudet ja henkilökunnan ystävällisyys. Kehityskohteiksi nousivat asiakaspalvelun saavutettavuus ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet. 

-Näihin tullaan jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomiota, lupaa Mäkelä. Vuoden alusta voimaan tulleen yhteishallintolain uudistuksen ja yhtiön asukastoiminnan kehittämisen myötä asukkailla on jo nyt entistä enemmän mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin. Ensimmäiset alueelliset asukaskokoukset järjestettiin jo maaliskuussa, Mäkelä lisää.

Yhteistyöllä parempaa asumista

Lappeenrannan Asuntopalvelun toimitusjohtaja Martti Mäkelä on iloinen asukastyytyväisyyden noususta ja kiittää asukkaita aktiivisesta palautteesta.

-On hienoa nähdä, että asukkaat viihtyvät yhä paremmin kodeissaan ja arvostavat palvelujamme. Jatkamme kehitystyötä yhteistyössä asukkaiden kanssa, jotta voisimme tarjota entistäkin parempaa asumista, Mäkelä sanoo.

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy on Lappeenrannan kaupungin omistama yhtiö, jolla on noin 4800 vuokra-asuntoa eri puolilla Lappeenrantaa. Yhtiö toteutti asukastyytyväisyyskyselyn tammi-helmikuun 2024 aikana yhteistyössä riippumattoman tutkimustahon Feelback Oy:n kanssa. Kysely lähetettiin tuhannelle asukkaalle satunnaispoiminnalla. Kyselyyn oli mahdollista vastata niin paperilomakkeella kuin myös verkossa.

Lisätiedot:
Martti Mäkelä
toimitusjohtaja
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy
p. 020 496 3201
martti.makela@aspakoti.fi