Asukasdemokratia

Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa antaa asukkaille mahdollisuuden saada tietoa talon asioista ja vaikuttaa asumiseensa. Talon asukaskokouksessa voidaan valita asukastoimikunta tai yhteyshenkilö hoitamaan yhteisiä asioita. Kokous voi myös valmistella, neuvotella ja antaa lausuntoja esimerkiksi talousarvioesityksistä, korjauksista ja talon huollosta.

Asukkaat voivat ottaa kantaa myös esim. järjestyssääntöihin, autopaikkojen ja yhteisten tilojen käyttöön sekä vuokraamisperusteisiin tai talkoisiin.

Talojen asukastoimikuntien puheenjohtajat ja yhteyshenkilöt muodostavat asukasneuvoston, jonka yhtenä tehtävänä on valita asukasedustajat yhtiön hallitukseen asukaskokouksien esityksien pohjalta.

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:ssä on tällä hetkellä noin 50 asukastoimikuntaa tai yhteyshenkilöä.

Tule mukaan vaikuttamaan oman talosi asumisviihtyvyyteen ja asioiden hoitoon!

Asukasdemokratiasta voi kysyä lisää palvelupäällikkö Eveliina Lohkolta, puh. 020 496 3237.

.